Escut Ajuntament

Notícies

La Gerència Regional del Cadastre de Catalunya està realitzant a Sant Celoni una revisió per detectar construccions d'edificacions, o ampliacions i millores en les ja existents, que no havien estat declarades. Concretament són 455 finques. La detecció de noves construccions o ampliacions de les existents significarà l'atribució d'un nou valor cadastral a la finca en qüestió, la qual cosa repercutirà, al seu torn, en el rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI). Els afectats rebran una notificació del Cadastre que conté una proposta de resolució de l’acord d’alteració, i en la mateixa s’atorga un termini de quinze dies per presentar al·legacions, que resoldrà el propi Cadastre.

L’Ajuntament posa a disposició dels afectats la possibilitat de demanar hora a l’Àrea de Territori (telèfon 93.846.12.15) per realitzar les consultes que es considerin oportunes en relació a la proposta d’alteració del Cadastre (recordem que aquesta àrea romandrà tancada del dia 24 de desembre a l’1 de gener).

Informació publicada el 17 de desembre de 2014