Escut Ajuntament

Notícies

Humana_recollida de roba usadaLa recollida selectiva del residu tèxtil a través dels contenidors de carrer ha augmentat un 9% a Sant Celoni al 2021, segons el balanç que ha fet l'entitat Humana que gestiona el servei. Això ha permès recuperar més de 51 tones de material que es podrà reutilitzar o reciclar, i que ha evitat l'emissió a l'atmosfera de 312 tones de CO₂.

El residu tèxtil (roba, calçat, complements i tèxtil de llar), que es diposita en els contenidors situats en la via pública, equival a 207.000 articles de roba, la major part dels quals, un cop classificada, té una segona vida: el 50% es pot reutilitzar i més del 35%, reciclar.

Humana_ClassificacióLa reutilització del tèxtil contribueix a la reducció d’emissions de CO₂: per cada kg de roba recuperada (i que no acaba en un abocador per a ser incinerat) s’evita l’emissió de 6,1 kg de CO₂. Les més de 51 tones recollides l’any passat a Sant Celoni han evitat 312 tones de CO₂ a l’atmosfera.

La reutilització del tèxtil és clau per a l'economia circular i la creació d'ocupació verda, i permet donar una segona vida als articles de roba que no s'utilitzen amb un benefici social i ambiental.

Informació publicada el 27 de gener de 2022