Escut Ajuntament

Notícies

Per ajudar a fer front a l'impacte econòmic de la present crisi sanitària del coronavirus COVID-19 a nivell local, l'Ajuntament ha modificat el calendari fiscal tal i com podeu veure en el quadre adjunt. A més, s'està treballant amb diferents mesures per ajudar a famílies, treballadors i empreses que s'afegiran a les primeres mesures econòmiques i fiscals a nivell municipal anunciades fa uns dies (info) i que ja anunciaven la prròrroga del pagament de l'Impost de vehicles de tracció mecànica. 

ConcepteData inici vol.Data fi vol.Data domiciliació

Inici voluntària
nova

Fi voluntària
nova
Data domiciliació
nova
Impost sobre béns immobles urbans04/05/202006/07/202001/07/202004/05/202001/09/202001/09/2020
Impost sobre béns immobles urbans - 1a fracció01/07/202001/09/2020
Impost sobre béns immobles urbans - 2a fracció01/09/202002/11/2020
Impost sobre béns immobles urbans - 3a fracció02/11/202001/12/2020
Taxa per gestió de residus domèstics04/05/202006/07/202001/07/202004/05/202001/09/202001/09/2020
Taxa per gestió de residus domèstics - 1a fracció01/07/202001/09/2020
Taxa per gestió de residus domèstics - 2a fracció01/09/202002/11/2020
Taxa per gestió de residus domèstics - 3a fracció02/11/202001/12/2020
Taxa per gestió de residus comercials04/05/202006/07/202001/07/202004/05/202001/09/202001/09/2020
Taxa per gestió de residus comercials - 1a fracció01/07/202001/09/2020
Taxa per gestió de residus comercials - 2a fracció01/09/202002/11/2020
Taxa per gestió de residus comercials - 3a fracció02/11/202001/12/2020
Impost sobre vehicles de tracció mecànica02/03/202004/05/202004/05/202002/03/202002/06/202001/06/2020


L'accés dels acompanyats serà restringit i s'haurà de fer seguint diverses mesures preventives i organitzatives
Es restringeixen les visites al Centre Sociosanitari Verge del Puig i l'accés a l'Hospital es manté de 12 a 14 h en una única persona per pacient ingressat
Es reprenen les visites de familiars i acompanyants a les plantes d'hospitalització. Al Centre Sociosanitari Verge del Puig continuen les visites amb cita prèvia
Serviran per garantir la continuïtat dels ajuts de menjador als menors amb necessitats socioeconòmiques
El procés garanteix la seguretat de totes les persones col·laboradores
Es manté l'activitat de diagnòstic oncològic i les proves complementàries imprescindibles i l'Hospital de Dia
Informació publicada el 14 d'abril de 2020