Escut Ajuntament

02/11/2021

subvencions empresesS'han aprovat dues línies de subvencions extraordinàries destinades al teixit productiu, amb motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Les línies subvencionables són les següents:

  • Línia 1, destinada a la recuperació de l'activitat empresarial. Es podran subvencionar despeses de lloguer, subministraments, quotes d'assegurances de l'activitat, material higiènic i preventiu i sistemes de calefacció de terrasses
  • Línia 2, destinada a la contribució de la supervivència de l'activitat econòmica de persones autònomes o microempreses de fins a 5 persones. Es podran subvencionar les quotes satisfetes a la seguretat social.

Les dues línies són compatibles, i es poden sol·licitar ambdues si es compleixen les condicions establertes. Trobareu tota la informació, les bases i formularis a aquest enllaç de la seu electrònica.

El termini per presentar la documentació requerida és el 10 de novembre de 2021.