Escut Ajuntament

Perfil del contractant
 • Publicació de l'anunci al web
  11-04-2014
 • Darrera modificació
  30-06-2014
 • Tipus de contracte
  Contracte de gestió de serveis, sota la forma de concert
 • Objecte del contracte
  Servei d'ajuda a domicili per a persones o famílies amb dificultats de desenvolupament o d´integració social o manca d'autonomia personal
 • Tramitació
  Ordinària
 • Procediment
  Negociat amb publicitat
 • Data límit de presentació d'ofertes
  30 d'abril de 2014
 • Lloc i horari de presentació d'ofertes

  Ajuntament de Sant Celoni – Secretaria municipal
  Plaça de la Vila, 1, 1r pis
  08470 Sant Celoni
  Horari: de 8 a 15 hores.

 • Pressupost base de licitació

  Import de licitació: l'import màxim unitari del preu a percebre per l'empresa concertada per a cada tipus de servei és el següent:

  ConcepteImport (€)
  Preu hora de treballador/a familiar, dies laborables15,05
  Preu hora de treballador/a familiar, diumenges i festius18,80
  Preu hora auxiliar de la llar, dies laborables12,43

   

  Valor estimat del contracte: 288.000 € (preu del servei per 1 any de contracte més la possible pròrroga d’1 any, tenint en compte els preus unitaris, les persones usuàries previstes i el termini d’execució, dels quals corresponen 144.000,00 € al primer any d’execució del contracte i la resta a la possible pròrroga).

  Aquests preus s’han d’entendre sense IVA.

Informació publicada l'11 d'abril de 2014