Escut Ajuntament

Perfil del contractant
 • Publicació de l'anunci al web
  02-12-2014
 • Darrera modificació
  02-12-2014
 • Tipus de contracte
  Contracte de subministrament
 • Objecte del contracte

  Descripció: Adquisició de 130 contenidors metàl·lics de segona mà per a la recollida selectiva de paper-cartró, envasos i vidre
  Durada del contracte: 3 mesos
  Codi CPV 2008:  34928480-6 Contenidors i cubells de residus i escombraries

 • Tramitació
  Ordinària
 • Procediment
  Negociat amb publicitat
 • Data límit de presentació d'ofertes
  17-12-2014
 • Lloc i horari de presentació d'ofertes

  Ajuntament de Sant Celoni – Secretaria municipal
  plaça de la Vila, 1, 1r pis
  08470 Sant Celoni
  de 8 a 15 h.

 • Pressupost base de licitació

  Import de licitació: 49.586,78 € (preu global dels 130 contenidors)
  Valor estimat del contracte: 49.586,78 € (preu global dels 130 contenidors)
  Aquests preus s'han d'entendre sense IVA.

Informació publicada el 2 de desembre de 2014