Escut Ajuntament

Perfil del contractant
 • ATENCIÓ: 
  Desistiment de la licitació
 • Publicació de l'anunci al web
  10-01-2017
 • Darrera modificació
  23-02-2017
 • Tipus de contracte
  Obres
 • Objecte del contracte
  Execució de les obres contingudes al projecte tècnic de remodelació de la plaça Josep Maria Alfaras de Sant Celoni, redactat per l'arquitecte tècnic Jaume Bellavista Illa.
 • Tramitació
  Ordinària
 • Procediment
  Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes
  13 de març de 2017
 • Lloc i horari de presentació d'ofertes

  Ajuntament de Sant Celoni – Secretaria municipal
  Plaça de la Vila, 1, 1r pis
  08470 Sant Celoni
  de 8 a 15 hores

 • Pressupost base de licitació
  82.630,37 €, IVA no inclòs
 • Composició Mesa de Contractació
  Consulteu el plec de clàusules administratives
Informació publicada el 10 de gener de 2017