Escut Ajuntament

Perfil del contractant
Licitació declarada Deserta
 • ATENCIÓ: 
  Licitació declarada Deserta
 • Publicació de l'anunci al web
  18-01-2017
 • Darrera modificació
  22-02-2017
 • Tipus de contracte
  Serveis
 • Objecte del contracte
  Servei de bar restaurant de l´Ateneu municipal
 • Tramitació
  Ordinària
 • Procediment
  Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes
  20 de febrer de 2017
 • Lloc i horari de presentació d'ofertes

  Ajuntament de Sant Celoni - Secretaria municipal
  Plaça de la Vila 1, 1r pis
  08470 Sant Celoni
  administracio.general@santceloni.cat

 • Composició Mesa de Contractació
  Consulteu el Plec de Clàusules Administratives
 • Documentació
  18-01-2017:Anunci de licitacióCATCert certifica que en data 18-01-2017 11:09:18 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
  Plec de clàusules administrativesCATCert certifica que en data 18-01-2017 11:09:53 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
  Plec de prescripcions tècniquesCATCert certifica que en data 18-01-2017 11:10:35 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
  Annex : Plànol de l'AteneuCATCert certifica que en data 18-01-2017 11:11:34 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
  22-02-2017:Licitació declarada Deserta per acord de la JdGL (pendent de revisió)
Informació publicada el 18 de gener de 2017