Escut Ajuntament

Perfil del contractant
 • Publicació de l'anunci al web
  13-02-2017
 • Darrera modificació
  21-03-2017
 • Tipus de contracte
  Serveis
 • Objecte del contracte
  Contractació del servei de manteniment i revisió de les plataformes elevadores i les grues articulades hidràuliques instal·lades en vehicles municipals.
 • Tramitació
  Ordinària
 • Procediment
  Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes
  8 de març de 2017
 • Lloc i horari de presentació d'ofertes

  Ajuntament de Sant Celoni – Secretaria municipal
  Plaça de la Vila, 1, 1r pis
  08470 Sant Celoni
  Horari: de 8 a 15 hores.

 • Pressupost base de licitació

  Import de licitació: 4.050 €, IVA no inclòs, pels 2 anys de durada del contracte
  Valor estimat del contracte: 8.910 €, IVA exclòs, pels 2 anys de durada del contracte  més les 2 possibles pròrrogues d'un any cadascuna, més la possible modificació del contracte de fins a un 10% del seu import, per altes o baixes en l'inventari de vehicles.

 • Composició Mesa de Contractació
  Consulteu el Plec de Clàusules Administratives
Informació publicada el 13 de febrer de 2017