Escut Ajuntament

Perfil del contractant
 • Publicació de l'anunci al web
  15-06-2017
 • Darrera modificació
  28-09-2017
 • Tipus de contracte
  Serveis
 • Objecte del contracte
  servei d'operació i manteniment de 8 estacions de bombament i de 13 punts de sobreeiximent d'aigües residuals i/o pluvials de la xarxa municipal de sanejament
 • Tramitació
  Ordinària
 • Procediment
  Obert, amb aplicació de les mesures de gestió eficient que estableix l'article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública
 • Data límit de presentació d'ofertes
  28 de juny
 • Lloc i horari de presentació d'ofertes

  Ajuntament de Sant Celoni – Secretaria municipal
  Plaça de la Vila, 1, 1r pis
  08470 Sant Celoni
  Horari: de 8 a 14 hores.

 • Pressupost base de licitació

  Import de licitació: 14.997,03 €, IVA no inclòs (per l´any de durada del contracte)
  Valor estimat del contracte: 29.994,06 €, IVA no inclòs (per l´any de durada del contracte més la possible pròrroga d´un any)

 • Composició Mesa de Contractació
  Consulteu el Plec de Clàusules Administratives
Informació publicada el 15 de juny de 2017