Escut Ajuntament

Perfil del contractant
 • Publicació de l'anunci al web
  21-05-2010
 • Tipus de contracte
  Obres
 • Objecte del contracte
  Condicionament del local del carrer Major, 211, per a ús administratiu
 • Tramitació
  Ordinŕria
 • Procediment
  Negociat sense publicitat
 • Pressupost base de licitació

  Import: 77.585,62 €
  IVA: 12.413,70 €

Informació publicada el 21 de maig de 2010