Escut Ajuntament

Perfil del contractant
Plec de condicions tècniques
 • Publicació de l'anunci al web
  04-11-2010
 • Tipus de contracte
  Servei
 • Objecte del contracte
  Redacció del projecte tècnic de construcció d'un pavelló poliesportiu a la Batllòria
 • Tramitació
  Ordinària
 • Procediment
  negociat amb publicitat prèvia
 • Data límit de presentació d'ofertes
  29-11-2010
 • Lloc i horari de presentació d'ofertes

  Secretaria Municipal
  Ajuntament de Sant Celoni
  Plaça de la Vila, 1, 1r pis
  08470 Sant Celoni
  administracio.general@santceloni.cat

  de 8.00 a 15.00 h

 • Pressupost base de licitació

  Import net: 76.250,00 €
  IVA (16%): 13.725,00 €
  Total: 89.975,00 €

Informació publicada el 4 de novembre de 2010