Conferència i documental: El final de la Guerra Civil ara fa 80 anys
Conferència i documental: El final de la Guerra Civil ara fa 80 anys