Escut Ajuntament

Inici   Educació   Informació sobre l'escolarització
Documents
Oficina Municipal d'Escolarització

L’Oficina Municipal d’Escolarització de Sant Celoni té la funció d’informar, atendre i orientar a les famílies en el procés d’escolarització dels alumnes d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria a les escoles de Sant Celoni i la Batllòria.

- Informar de l’oferta formativa  dels centres educatius de Sant Celoni i la Batllòria 
- Acompanyar i dona suport a les famílies en tot el procés d’admissió
- Donar publicitat  dels resultats del procés de preinscripció
- Rebre i tramitar sol·licituds d’admissió als centres del municipi
- Coordinar les jornades de portes obertes als centres educatius del municipi
- Promoure campanyes informatives sobre el procediment d’admissió
- Acollir les comissions de garanties d’admissió als centres 
- Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives especifiques

CONTACTE
RECTORIA VELLA
De dilluns a divendres de 9 a 15 h 
Passeig de la Rectoria Vella, s/n 
Tel 93 864 12 13
ome@santceloni.cat

L’Oficina Municipal d’Escolarització de Sant Celoni es va crear el 2006 mitjançant la subscripció d'un conveni entre Ajuntament de Sant Celoni i Departament d'Ensenyament, com a instrument de col·laboració entre ambdues administracions en el procés d'escolarització de l'alumnat municipi de Sant Celoni.

ENLLAÇOS
Procés de preinscripció i matrícula
Guia Educativa
Directori de centres educatius