Escut Ajuntament

Inici   Medi Ambient i sostenibilitat   Enllaços i informacions complementàries
Documents
  • Informes elaborats per organitzacions de reconegut prestigi conclouen que aquestes ones electromagnètiques, en nivells baixos, no tenen efectes adversos per a la salut.
  • Nota descriptiva N 304 de maig de 2006 de la Organització Mundial de la Salut (OMS).
  • L'Associació Espanyola contra el Càncer ha editat un fullet  on recull la relació dels camps electromagnètics amb la salut.
  • El Ministerio de Sanidad y Consumo ha encarregat l'elaboració del Informe Camps Electromagnètics i Salut Pública (74,3 KB) a experts i expertes independents.
  • La Federación Española de Municipios y Províncias va elaborar el 2006 el primer informe tècnic sobre antenes de telefonia mòbil en què "s'aborden els aspectes més rellevants que permeten aprofundir en les bases científiques dels límits d'exposició".
  • Un grup de treball internacional de científics, investigadors i professionals de la salut pública han elaborat un informe sobre els efectes nocius d'aquestes radiacions (Bioiniciative report).

Altres informes es poden trobar al web de la Generalitat de Catalunya o de la Unió Europea.