Escut Ajuntament

Cursos de Formació Permanent
 • Descripció
  És un ensenyament que té per objectiu l'obtenció del títol de graduat/da en ESO.
 • A qui es dirigeix?
  Persones majors de 18 anys o que els compleixin durant l'any natural en què inicien la formació. També poden accedir persones que hagin complert com a mínim 16 anys l'any natural en què inicien la formació en determinats casos específics.
 • Horari

  GESO 1: de dilluns a dijous de 16:00h a 19:00h i divendres de 15.30h a 19.00h

  GESO 2: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 16:00h a 19:00h i dimecres de 15:30h a 19:00h

 • Duració
  1r trimestre: del 27 de setembre al 22 de desembre
  2n trimestre: del 10 de gener al 25 de març
  3r trimestre: del 28 de març a l'17 de juny
 • Preu
  131,54 €
 • Continguts del curs

  El currículum consta de diferents matèries distribuïdes en tres àmbits:

  1. L'àmbit de la comunicació, que inclou les matèries de llengua catalana i literatura,llengua catalana i literatura i llengua estrangera (anglès).
  2. L'àmbit cientificotecnològic, que inclou les matèries de ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies i aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient.
  3. L'àmbit social que inclou les matèries de ciències socials, geografia i història, educació per a la ciutadania i aspectes d'educació visual i plàstica i música.
 • Estructura del curs
  Aquests ensenyaments s'organitzen en mòduls trimestrals dels àmbits de Comunicació, Cientificotecnològic i Social, que es distribueixen en dos nivells o cursos. Es poden convalidar àmbits i mòduls per ensenyaments cursats i superats en altres estudis anteriors (EGB, ESO, FP, BUP, PQPI-PTT i altres) o bé acreditar-los amb una prova de nivell que permetrà demostrar els coneixements requerits.
 • Avaluació
  En el centre es farà l´avaluació contínua i es podrá obtenir el títol, si l´alumne/a assisteix com a mínim al 80% de les classes de cada un dels mòduls.
 • Quina titulació dóna?
  El títol oficial de graduat/da en educació secundària obligatòria.
 • Accés a altres ensenyaments
  Aquest títol dóna accés als estudis de batxillerat i/o als cicle de formació professional de grau mitjà.
 • Lloc on es fa

  Centre de Formació d 'Adults - Sax Sala
  c. Montserrat, 28. 08470 Sant Celoni
  Tel. 93 867 41 75
  cfadults@santceloni.cat