Escut Ajuntament

Documents

Horaris dels serveis EBM El Blauet 

Horari de l'Escola:

 • Matí  de 9h a 12h i tarda de 15h a 17h.

Recomanem entrar dins l'horari establert, però en cas de necessitat familiar, es pot entrar durant el transcurs de la jornada.

Les famílies han de notificar la no assistència del seu fill/a a l'EBM El Blauet indicant-ne el motiu.

Entrades i sortides

Les entrades i sortides de l'EBM El Blauet es faran per part de cada família, entrant cada infant a la seva aula i fent el traspàs d'informació a l'educadora responsable en aquell moment.

Horaris d'entrada:

 • Matí, a partir de les 9h de manera flexible.
 • Tarda, a partir de les 15h de manera flexible

Horaris de sortida:

 • Matí, d'11:30h a 12h
 • Migdia, de 15h a 15:30h
 • Tarda, de 16:30h a 17h

Qualsevol entrada o sortida fora d'aquest horari establert, es considerarà com a servei complementari i es cobrarà com a tal, independentment de la fracció horària utilitzada.

Si ve alguna persona no habitual a recollir a l'infant, ha de portar el seu DNI per comprovar que figura en l'autorització signada per la família.

Servei de menjador de cuina pròpia:

 • Dinar
  L'escola disposa d'un servei de menjador amb cuina cassolana. L'horari del servei és de 12h a 13h, sols dinar o de 12h a 15h dinar i dormir. El dinar es serveix a les 12h i va seguit de la migdiada fins a les 15h. Cada mes es fa arribar a les famílies via correu electrònic el menú de l'escola. L'escola assumeix les necessitats de règim alimentari dels infants sempre que estiguin justificades. 

           Les famílies que no han contractat el servei de menjador tenen la possibilitat de deixar l'infant ocasionalment avisant a l'escola abans de les 9.30h.

 • Berenar
  El berenar es dóna a les 16 h.

Servei d'acollida i permanència, sempre i quan s'arribi a un mínim d'infants fixes:

 • Servei d'acollida matí: de 7:45h a 9h
 • Servei de permanència migdia: de 12h a 13h, se oferirà sempre que hi hagin 6 infants fixes 

L'estada màxima dels infants a l'EBM El Blauet és fins a les 17h. hora que es tanca el centre.

Servei de suport del CDIAP Baix Montseny

L'escola compta amb el suport de l'equip de psicòlegs, fisioterapeutes, neuropediatra i treballadora social del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya a fi de vetllar conjuntament amb la resta de professionals pel correcte desenvolupament dels infants.