Escut Ajuntament

Notícies

desbrossatL'Ajuntament de Sant Celoni ha fet públic un Ban en el qual recorda que “Els propietaris o posseïdors de terrenys en sòl urbà, solars i parcel·les han de mantenir-los en condicions adients de neteja i salubritat, evitant l’acumulació de residus i materials de diversa tipologia”, tal com estableix l'article 23.4 de l'Ordenança municipal de bon veïnatge.

Els espais han d'estar obligatòriament tancats, nets i amb la vegetació correctament cuidada. No fer-ho comporta una important proliferació de vegetació que genera percepció de deixadesa i suposa risc d'incendi, perills i molèsties veïnals. A més, incita a les persones incíviques a fer-hi abocaments incontrolats.

Amb l’objecte d’assegurar el compliment d'aquesta obligació es fixa el dia 10 de juny com a data límit per a l’execució de les actuacions associades a la primavera d’enguany. En cas contrari es podrà efectuar inspecció per part dels serveis municipals i, eventualment, obertura d’expedient o execució subsidiària, amb les corresponents sancions econòmiques que se’n puguin derivar.

Informació publicada el 7 de maig de 2021