Escut Ajuntament

Notícies

peo i auxiliarL'Ajuntament de Sant Celoni contractarà 3 persones a jornada completa, durant 12 mesos, mitjançant una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Els contractes seran de dos tipus:

 • Dos peons de neteja viària dins la campanya Post-confinament, per promoure accions cíviques vers la recollida selectiva.
  Aquesta contractació es farà dins la Línia MG45 del Programa de Treball i Formació, destinat a persones majors de 45 anys.
  De dilluns a divendres en horari de matins
 • Una auxiliar administrativa dins la campanya Reactivem l'economia. Aquesta contractació es farà dins la Línia Dona del Programa de Treball i Formació, destinat a dones.
  Jornada partida de dimecres a diumenge i festius

Aquests contractes estan adreçats a persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a Demandants d'Ocupació No Ocupades (DONO). Totes les persones interessades a participar del procés de selecció han de garantir el dia abans de la contractació els següents requisits que marca el SOC:

 • Línia MG45: persones majors de 45 anys en situació d’atur que estiguin inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades i estiguin en possessió del carnet de conduir B1. No s’exigeix cap titulació específica.
 • Línia Dona: dones en situació d'atur i que es trobin en alguna de les situacions següents:
 1. Les dones víctimes de violència masclista
  Tindran caràcter preferent, les dones que siguin mares monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet familiar monoparental.
 2. Les dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts
  S'entén com a tals les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.
  Es prioritzaran les dones monoparentals i les dones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació. La situació de mare monoparental es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.
  La manca de cotització per al reconeixement de la pensió de jubilació a l’edat ordinària de jubilació ha de ser acreditada per la persona interessada davant l’entitat sol·licitant de la subvenció mitjançant un certificat emès per la Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS)
 3. A més dels anteriors requisits, les persones interessades han de poder acreditar la titulació corresponent dins l'àmbit administratiu (formació professional de grau mitja, FP1 o superior), coneixements d’ofimàtica (Word, Excel...) i acreditar Nivell C de català o equivalent, o superar prova de nivell.

Si esteu interessat a participar en el programa i reuniu els requisits que demana el SOC, contacteu abans del 30 de novembre amb el Servei Municipal d’Ocupació trucant al tel. 93 867 41 75, o enviant un correu a orientaciolaboral@santceloni.cat.

Informació publicada el 23 de novembre de 2021