Escut Ajuntament

23/02/2024

Entre altres mesures, es redueix el temps de descÓrrega de les cisternes dels WC, el recorregut dels polsadors de les aixetes i es limita el temps d'˙s de les dutxes

Insta sequeraL'Ajuntament de Sant Celoni tira endavant diferents mesures complementàries a les establertes a la Fase 1 d’Emergència per sequera amb l’objectiu de reduir el consum d’aigua al municipi.

Reg a l'espai verd

  • A la Fase d’Emergència en què ens trobem només es permet regar amb aigua l’arbrat per la seva supervivència i només amb aigua regenerada o freàtica. En el cas de Sant Celoni, només es regarà la zona amb arbres monumentals, l’espai d’arbrissons “Tals pares, tals fills” i si es donés el cas que hi hagués algun arbre plantat el darrer any que ho necessités. A partir d’ara es regarà amb aigua regenerada provinent de la Depuradora.
  • Els pocs espais verds del municipi que encara es regaven es deixen de regar, tal com estipula la fase d’emergència.

Ús d'aigua a l'espai públic

  • A la resta d’espai públic només està permès l’ús d’aigua de xarxa vinculat a temes de salut pública. Per aquesta raó, es continuaran netejant els contenidors de fracció orgànica i de resta i els passos soterrats amb la mateixa periodicitat que es fa actualment. La resta de neteja de l’espai públic es farà en sec.
  • Les fonts públiques que hi ha al municipi seguiran tancades.

Mesures d'estalvi als equipaments esportius, educatius i culturals

  • Es reduirà la capacitat de descàrrega de les cisternes dels WC en els equipaments on sigui possible
  • Es reduirà el temps de recorregut dels polsadors de les aixetes de dutxes i lavabos
  • Es limitarà els temps d’ús de dutxes i vestidors després dels entrenaments i partits dels equipaments esportius
  • No es regaran els camps de futbol de gespa artificial

A més a més, donat que durant la fase d’emergència no es poden regar els horts, l’Ajuntament de Sant Celoni ha decidit que aquest any no es cobrarà la taxa corresponent a les persones usuàries dels horts municipals.


Podeu trobar informació i mesures per fer front a la sequera a www.santceloni.cat/sequera