Escut Ajuntament

Plens municipals

Ordre del dia

  1. Aprovació, si escau, de les actes dels darrers plens municipals.
  2. Aprovació inicial, si escau, de l'ordenança general reguladora de la concessió de subvencions.
  3. Aprovació, si escau, del conveni a signar amb la mercantil sorea sa per al finançament d'una part de la construcció del nou dipòsit del turó de la mare de déu del puig.
  4. Aprovació, si escau, de la revisió de les tarifes per la prestació del servei d'abastament domiciliari d'aigua potable.
  5. Aprovació, si escau, del conveni amb la ute adjudicatària de les obres de construcció del tren d'alta velocitat, pel qual es financen diverses actuacions tendents a la millora de la mobilitat.
  6. Ratificació, si escau, de la resolució de l'alcaldia per la que es resolgueren les al·legacions formulades al plec de clàusules administratives particulars per a la contractació dels equipaments escènics del teatre ateneu i de la sala polivalent.
  7. Aprovació, si escau, de la declaració de compatibilitat d'una treballadora de l'ajuntament de sant celoni.
  8. Aprovació, si escau, de l'acord indemnitzatori amb la companyia d'assegurances zurich españa sa per la responsabilitat patrimonial de l'ajuntament de sant celoni derivada de l'anul·lació d'acords relatius a la concessió de llicències administratives a la mercantil concordant sa.
  9. Aprovació provisional, si escau, de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2005 i següents.
  10. Aprovació inicial, si escau, de la modificació de crèdit 3/2004 del pressupost vigent.

Acta


Tornar a Plens del 2004
Tornar a pàgina principal de Plens

Informació publicada el 9 de novembre de 2004