Escut Ajuntament

Cursos de Formació Permanent
 • Descripció

  És un curs de preparació per a una prova lliure, l'objectiu del qual és assolir
  els coneixements generals i específics amplis que permetin a l'alumne/a superar
  aquesta prova per poder accedir a un cicle formatiu de grau superior de
  qualsevol família professional.
  L'Escola d'Adults s'encarregarà d'informar i de formalitzar la matrícula per a
  aquesta prova de l'alumnat que assisteix amb regularitat, sempre i quan portin
  la documentació pertinent en el termini que se'ls indicarà.

 • A qui es dirigeix?

  Cal tenir 19 anys o complir-los durant l'any de realització de la prova.
  Aquelles persones amb títol de tècnic/a de grau mitjà poden matricular-se al curs, ja que la formació que facin a l'escola d'adults, si la superen, els hi comptarà com a prioritat en el moment d'accedir a un cicle de grau superior. Però no poden presentar-se a la prova perquè ja tenen el requisit d'accés.

 • Horari

  Part comuna:
  dilluns i dijous de 09:30h a 12:30h i dimecres de 09:30h a 13:00h

  Matèries específiques:
  Economia de l'empresa: divendres de 09:00h a 11:00h
  Geografia: divendres de 11:00h a 13:00h

 • Duració
  Té la durada aproximada d'un curs acadèmic (fins la data de la prova, pel maig)
 • Inscripció

  Fer una entrevista d´orientació formativa (es pot sol·licitar a través del web, per telèfon o presencialment).
  Formalitzar la preinscripció/matrícula

 • Preu
  84,85 €
 • Avaluació
  Si l'alumne/a assisteix com a mínim al 80% de les classes se li farà una avaluació contínua al centre, lliurant-li un certificat de formació amb la qualificació obtinguda.
 • Quina titulació dóna?
  La superació d'aquesta prova té una validesa permanent. Aquesta prova no dóna dret a cap títol, només faculta per a la inscripció a qualsevol cicle formatiu de grau superior, però no garanteix tenir plaça escolar. Per accedir als cicles formatius s'haurà de fer la preinscripció al centre escollit durant el període que s'indiqui.
 • Accés a altres ensenyaments
  Possibilita l'accés a un cicle formatiu de grau superior de formació professional.
 • Lloc on es fa

  Centre de Formació d'Adults - Sax Sala
  Montserrat, 28. 08470 Sant Celoni
  Tel. 93 867 41 75
  cfadults@santceloni.cat