Escut Ajuntament

Plens municipals

Ordre del dia:

1 - Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

2 - Aprovació, si escau, de la revisió del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2005

3 - Aprovació, si escau, del conveni a signar amb l'Agència Catalana de l'Aigua per al finançament del nou dipòsit al Turó.

4 - Aprovació provisional, si escau, dels acords d'imposició i ordenació per a la realització de les obres ordinàries d'urbanització dels carrers Joan Maragall i Joan XXIII.

5 - Aprovació provisional, si escau, dels acords d'imposició i ordenació de contribucions especials de la urbanització del carrer Jaume I, entre el carrer Bruc i el carrer Raimon de Penyafort.

6 - Resolució, si escau, del recurs de reposició interposat per Obres i Serveis Roig, S.A. contra l’acord d’adjudicació del contractes per a l’execució de les obres d’urbanització del contracte administratiu d’obres per a la urbanització de les unitats d’actuació 48, 57 i 58 - Can Sans.

7 - Fixació, si escau, de les festes de caràcter local de Sant Celoni i La Batllòria per a l’any 2006.

8 - Aprovació, provisional, si s’escau, de la modificació de diverses taxes municipals. 

9 - Aprovació, si escau, de l’acord de modificació de la composició del Consell Plenari del Consell de Poble de La Batllòria.

10 - Precs i pregunes.

Acta


Tornar a Plens del 2005
Tornar a pàgina principal de Plens

Informaciů publicada el 7 de juliol de 2005