Escut Ajuntament

Plens municipals

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les dues sessions anteriors.
 2. Aprovació provisional, si escau, dels acords d'imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de diverses obres contingudes al projecte d'urbanització de la Carretera de Gualba.
 3. Aprovació inicial, si escau, de la toponímia dels nuclis de població i entitats descentralitzades del municipi de Sant Celoni.
 4. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració amb el CRID per a la redacció del Pla d'accessibilitat del municipi.
 5. Adjudicació, si escau, del contracte per a l'execució de les obres contingudes al projecte titulat “Complex esportiu municipal al sector Pla de Palau, fase I: piscina coberta i edifici annex.”
 6. Aprovació, si escau, de l'adhesió de Sant Celoni a la Federació d'Associacions de Defensa Forestal del Vallès Oriental.
 7. Aprovació inicial, si escau, del programa de sostenibilitat de l'ajuntament de Sant Celoni.
 8. Aprovació, si escau, del conveni amb l'entitat sindical Unió General dels Treballadors de Catalunya per a la construcció d'habitatge social a Sant Celoni.
 9. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'autorització administrativa general de l'activitat televisiva per a la televisió local de Sant Celoni.
 10. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal d'ERC per a iniciar els tràmits de constitució d'una entitat municipal descentralitzada a La Batllòria.
 11. Aprovació inicial, si escau, del pressupost consolidat de l'ajuntament de Sant Celoni per a l'exercici de 2003.
 12. Informació de la correspondència rebuda des de la celebració del darrer Ple ordinari.
 13. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de Governació en els mesos de desembre de 2002 i gener i febrer de 2003.
 14. Donar compte de les contractacions de personal realitzades per l'Alcaldia en els mesos de desembre de 2002 i gener i febrer de 2003.
 15. Precs i preguntes.

Acta


Tornar a Plens del 2003
Tornar a pàgina principal de Plens

Informaciů publicada l'11 de marÁ de 2003