Escut Ajuntament

Plens municipals

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la modificació de l'acord del Ple municipal pel qual es cedí un terreny a la Generalitat de Catalunya per a la construcció d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra.
 2. Aprovació, si escau, de l'adhesió de l'ajuntament de Sant Celoni a la Xarxa de Municipis per a la Sostenibilitat, així com dels seus estatuts.
 3. Informació al Ple del contingut de la sentència 1/2003 de data 26 de febrer de 2003 de la Secció d'Enjudiciament de la Sala de Justícia del Tribunal de Cuentas.
 4. Aprovació, si escau, de la concessió de bonificacions de l'Impost sobre Béns Immobles per a famílies nombroses.
 5. Informació al Ple de la corporació de les conclusions del I Fòrum Jove de Sant Celoni.
 6. Aprovació, si escau, del conveni per al subministrament especial d'aigua per a ús industrial a l'empresa Givaudan Ibérica SA.
 7. Aprovació provisional, si escau, de la modificació dels acords d'ordenació de les contribucions especials per a la realització de les obres d'urbanització de la Carretera Vella.
 8. Aprovació, inicial, si escau, de l'acord de modificació dels fitxers municipals que contenen dades de caràcter personal.
 9. Aprovació, si escau, del conveni a signar amb la Delegació de l'Agència Espanyola Tributària per a l'accés per part de l'ajuntament de Sant Celoni a les bases de dades dels contribuents.
 10. Adjudicació definitiva, si escau, de diverses parcel·les situades als sectors de Ca l'Abril, Pla de Palau i La Plana de La Batllòria, subhastades per l'ajuntament de Sant Celoni.
 11. Aprovació, si escau, de l'alienació de diversos béns caràcter patrimonial situats al barri del Pertegàs de Sant Celoni.
 12. Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost de la corporació de l'exercici de 2002.
 13. Aprovació inicial, si escau, de la modificació de crèdit 1/2003 del pressupost de la corporació.

Acta


Tornar a Plens del 2003
Tornar a pàgina principal de Plens

Informaciů publicada el 27 de marÁ de 2003