Escut Ajuntament

Plens municipals

Ordre del dia:

  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 11 de març de 2003.
  2. Sorteig de les persones que seran designades membres de les meses electorals en els comicis locals a celebrar el proper dia 25 de maig de 2003.
  3. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Sant Celoni i la Diputació de Barcelona per a la realització de l'actuació "Escola Municipal de Música".
  4. Aprovació, si escau, de les conclusions del I Fòrum Jove de Sant Celoni.
  5. Aprovació, si escau, del conveni a signar amb la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat Metropolitana del Transport, l'empresa "Assistència y Servicios SL" i l'empresa "La Hispano Hilariense SA", als efectes de la prestació efectiva del servei de transport col·lectiu urbà de superfície.
  6. Aprovació, si escau, de la ratificació de la Resolució de l'Alcaldia per la que l'Ajuntament de Sant Celoni s'adhereix a la Xarxa Local de Serveis d'Atenció Domiciliària.
  7. Informació al Ple de la Sentència de la secció 4ª de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel la que es desestima el recurs d'apel·lació interposat per l'Advocat de l'Estat contra la Sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona que declarà ajustat a Dret l'acord del Ple de la corporació d'aprovació inicial de la relació de llocs de treball de l'ajuntament de Sant Celoni.

Acta


Tornar a Plens del 2003
Tornar a pàgina principal de Plens

Informaciů publicada el 29 d'abril de 2003