Escut Ajuntament

Plens municipals

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
 2. Sorteig de les persones que hauran de formar part de les meses electorals el dia 16 de novembre de 2003 amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya.
 3. Aprovació, si escau, del nou conveni a signar amb l'ajuntament de Santa Maria de Palautordera als efectes de regular la seva col·laboració en l'actuació de reconstrucció del Pont Trencat.
 4. Ratificació, si escau, de l'acord de la Comissió de Govern municipal pel que es modifica el contracte amb Concesionaria Barcelonesa SA per a la gestió del servei públic de recollida i tractament de residus sòlids urbans i neteja viària.
 5. Aprovació, si escau, de la constitució de la Junta de Compensació Nord Tayeda del sector P-17 Nord Cementiri.
 6. Ratificació, si escau, de l'acord de la Comissió de Govern municipal de fixació de les festes de caràcter local per a l'any 2004.
 7. Aprovació, si escau, del nomenament de representants de la corporació en diversos òrgans col·legiats.
 8. Aprovació, si escau, de les bases per a la concessió de subvencions als centres d'ensenyament i a les associacions de pares i mares d'alumnes de Sant Celoni.
 9. Aprovació, si escau, de la moció per sol·licitar a la Delegació del Govern que no autoritzi cap manifestació ni acte públic d'apologia al genocidi, al feixisme, al nazisme i al terrorisme que pogués ser sol·licitat al nostre municipi o en altre del país.
 10. Aprovació, si escau, de l'adhesió de l'ajuntament de Sant Celoni al "Manifest en Defensa del Dret Civil Català".
 11. Aprovació, si escau, de la moció per demanar l'anul·lació dels judicis sumaríssims a que foren sotmesos milers de militars republicans a tota Espanya.
 12. Aprovació, si escau, de la moció de suport a la campanya popular per demanar que la sardana sigui declarada per la UNESCO patrimoni de la humanitat.
 13. Informació de la correspondència rebuda des de la celebració del darrer Ple ordinari.
 14. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de Governació en els mesos de juliol, agost i setembre de 2003.
 15. Donar compte de les contractacions de personal realitzades per l'Alcaldia en els mesos de juliol, agost i setembre de 2003.
 16. Precs i preguntes.

Acta


Tornar a Plens del 2003
Tornar a pàgina principal de Plens

Informaciů publicada el 21 d'octubre de 2003