Escut Ajuntament

Plens municipals

Ordre del dia:

  1. Aprovació del compte general de la corporació de l'any 2002.
  2. Aprovació provisional, si escau, de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2004 i següents.
  3. Donar compte al Ple municipal de les resolucions de l'Alcaldia per les que es modifiquen certes delegacions de gestió municipal i el règim de dedicació del primer i segon tinents d'alcalde.

Acta


Tornar a Plens del 2003
Tornar a pàgina principal de Plens

Informaciů publicada el 12 de novembre de 2003