Escut Ajuntament

24/03/2004

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de les actes dels darrers plens
 2. Aprovació, si escau,  del pressupost de la corporació de l'exercici de 2004, les seves bases d'execució i la plantilla orgànica
 3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2003
 4. Donar compte de l'informe sobre el diagnòstic de la situació economico-financera de l'Ajuntament de Sant Celoni lliurat per la Diputació de Barcelona
 5. Aprovació, si escau, de l'expedient de modificació de crèdit 1/2004 del pressupost municipal pel 2004
 6. Aprovació, si escau, de l'acceptació d'una subvenció de 840.761,92.- € concedida pel Consell Català de l'Esport per a la construcció de l'obra "piscina coberta", així com l'aprovació del conveni amb el Consell Català de l'esport regulador de la concessió de la subvenció i la formalització d'un préstec de 732.543,20.- € amb l'Institut Català de Finances destinat a l'obra a dalt referenciada.
 7. Aprovació, si escau, de la modificació del conveni signat amb la Direcció General de Transports, l'Autoritat Metropolitana del Transport, la mercantil "Asistencia i Servicios S.L." i la Mercantil "La Hispano Hilariense S.A." de  tal manera que resta subrogada la mercantil "Cingles Bus S.A." en la posició de "Asistencia i Servicios S.L.".
 8. Aprovació provisional, si escau, del text refós del Pla Parcial del sector P-17 "Nord-Cementiri"
 9. Aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Celoni respecte de la qualificació d'usos d'un solar d'equipament situat al carrer Campins.
 10. Aprovació, si escau, dels acords d'alienació de diverses parcel·les patrimonials situades a La Batllòria i a Ca l'Abril de Santa Maria de Palautordera.
 11. Aprovació inicial, si escau, del Pla d'Orientació dels Equipaments Comercials de Sant Celoni.
 12. Aprovació inicial, si escau, de la nomenclatura de diversos carrers del municipi
 13. Aprovació, si escau, de la moció sobre el judici contra l'Estat Espanyol per les tortures practicades contra independentistes catalans el juliol de 1992
 14. Aprovació, si escau, de la moció per a l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Celoni a l'Associació Catalana de Municipis.
 15. Informació de la correspondència rebuda des de la celebració del darrer Ple Ordinari.
 16. Informació de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des del darrer Ple Ordinari.
 17. Donar compte de les contractacions de l'Alcaldia des del darrer Ple ordinari.
 18. Precs de preguntes.

Acta


Tornar a Plens del 2004
Tornar a pàgina principal de Plens