Escut Ajuntament

Plens municipals

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l´esborrany d´acta de la sessió anterior.
 2. Sorteig dels membres que formaran les meses electorals a les properes eleccions al Parlament Europeu del proper 13 de juny de 2004.
 3. Aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual de l´Ordenança municipal de policia i bon govern per a incloure un règim de comunicació respecte de les obres menors.
 4. Designació, si escau, d´una comissió per a l´atermerament entre els termes municipals de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera.
 5. Aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del text refós de la revisió del Pla general d'ordenació urbana per a incloure la masia de Can Puig de Fuirosos en el catàleg del Patrimoni històric artístic.
 6. Resolució, si escau, de les al·legacions presentades a l´aprovació inicial del pressupost consolidat de l´Ajuntament de Sant Celoni per a l´exercici de 2004 i aprovació definitiva del mateix.
 7. Aprovació inicial, si escau, del Reglament Orgànic del Consell de Poble de La Batllòria
 8. Aprovació provisional, si escau, dels acords d´imposició i ordenació de contribucions especials per l´execució de les obres d´urbanització de l´àmbit del carrer Fogars.
 9. Aprovació, si escau, de l´adhesió a l´Agrupació de municipis titulars del servei de transport urbà de la regió metropolitana de Barcelona.
 10. Adjudicació definitiva, si escau, de nou parcel·les situades al sector Pertegàs, subhastades per l´Ajuntament de Sant Celoni.
 11. Aprovació, si escau, del conveni interadministratiu de col·laboració a signar amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la programació, coordinació i finançament de serveis socials per als anys 2004 a 2007.

Acta


Tornar a Plens del 2004
Tornar a pàgina principal de Plens

Informaciů publicada el 17 de maig de 2004