Escut Ajuntament

Plens municipals

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta del darrer Ple municipal.
 2. Donar compte al Ple municipal del canvi de portaveu en el grup municipal de CiU.
 3. Aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual de la revisió del Pla general d'ordenació urbana a l'illa compresa entre la carretera C-35, el carrer Comerç, el carrer Olzinelles i el carrer Indústria, i el conveni urbanístic que la proposa.
 4. Aprovació provisional, si escau, del Pla de millora urbana de l'illa compresa entre la carretera C-35, el carrer Comerç, el carrer Olzinelles i el carrer Indústria.
 5. Fixació, si escau, de les festes locals per a l'any 2005.
 6. Aprovació, si escau, de la modificació dels estatuts del Consorci Localret aprovada inicialment per l'Assemblea General en sessió de data 31 de gener de 2004.
 7. Aprovació, si escau, d'un contracte de préstec amb la Caixa de Catalunya i del conveni regulador de la subvenció d'interessos atorgada per la Diputació de Barcelona.
 8. Aprovació, si escau, d'un conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per al finançament del nou dipòsit del Turó.
 9. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal d'ERC sobre l'actual projecte de Constitució Europea.
 10. Informació de la correspondència rebuda des de la celebració del darrer Ple ordinari.
 11. Informació de les resolucions adoptades per l'Alcaldia i pel regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de juliol i agost de 2004.
 12. Donar compte de les contractacions de personal realitzades per l'Alcaldia en els mesos de juliol i agost de 2004.
 13. Precs i preguntes.

Acta


Tornar a Plens del 2004
Tornar a pàgina principal de Plens

Informaciů publicada el 30 d'agost de 2004