Escut Ajuntament

Inici   Cultura   Escola municipal de música i teatre   Modificació de dades bancàries
Documents

Si heu de modificar el número de compte per als rebuts de l'escola:

Entreu a la Seu electrònica de l'ajuntament* i feu una instància genèrica sol·licitant el canvi de domiciliació bancària per a l'escola de música i teatre. Cal que hi adjunteu els següents documents:

  • Títol de propietat del número de compte, expedit pel banc (cal que hi apareigui el nom del titular, el seu dni i el número IBAN)
  • Fotocòpia del DNI del titular de nou compte
  • Document SEPA
    • Abans de descarregar/imprimir l'arxiu SEPA cal que anoteu nom i cognoms de l'alumne, dins l'espai del primer requadre (al costat del text "Escola de Música/Teatre")
    • Si teniu més d'un membre a l'escola, cal que repetiu el document per cadascun d'ells.

* Per entrar a la seu electrònica cal disposar de certificat digital. Si no el teniu, caldrà que aneu a fer el tràmit presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Si teniu dubtes ens podeu escriure a l'adreça electrònica escolademusicaiteatre@cmesantceloni.cat

Tornar a tràmits administratius