Escut Ajuntament

Inici   Cultura   Escola municipal de música i teatre   Modificació de dades bancàries
Documents

Si heu de modificar el número de compte per als rebuts de l'escola, mireu primer quin és el vostre cas:

  • CAS 1: el titular del document de la matrícula coincideix amb el titular del número de compte nou.
  • CAS 2: el titular del document de la matrícula NO coincideix amb el titular del número de compte nou.

CAS 1

Cal que en el moment de registrar la vostra matrícula a la seu electrònica de l'ajuntment, adjunteu també els següents documents:

  • Títol de propietat del número de compte, expedit pel banc (cal que hi apareigui el nom del titular, el seu dni i el número IBAN)
  • Fotocòpia del DNI del titular de nou compte
  • Document SEPA
    • Abans de descarregar/imprimir l'arxiu SEPA cal que anoteu nom i cognoms de l'alumne, dins l'espai del primer requadre (al costat del text "Escola de Música/Teatre")
    • Si teniu més d'un membre a l'escola, cal que repetiu el document per cadascun d'ells.

CAS 2

Heu de fer els mateixos passos que en el Cas 1, però el Document SEPA ha d'estar signat digitalment amb DNIe, IDCat o altres certificats digitals (en aquest cas IDCat-Mòbil no serveix). Si no en teniu cap, caldrà que l'imprimiu, el signeu amb bolígraf i ens el porteu presencialment a l'escola, seguint l'horari d'atenció presencial marcat al calendari de matrícula:

Preinscripció: 18 i 19 de juny de 9 a 13h

Matrícula: 13, 14 i 15 de juliol de 9 a 13h

Tornar a confirmació de matrícula

Tornar a tràmits administratius