Escut Ajuntament

Notícies

Visita La TorderaRepresentants de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Sant Celoni han visitat aquesta setmana la zona de la Tordera on s'ha fet una actuació de manteniment i millora al bosc de ribera entre la passera de Can Draper i el Torrent de Palomeres, una acció emmarcada en garantir la connexió ecològica entre el Montseny i el Montnegre. Durant els tres mesos que ha durat la intervenció, s'han retirat residus, s'ha fet manteniment d'herbassars i matollars, plantacions complementàries amb espècies de ribera i s'han eliminat espècies invasores.

Sant Celoni està identificat com a punt crític per a la connectivitat ecològica entre els dos parcs. La Tordera i les rieres i torrents afluents són els eixos d'aquesta connectivitat, perquè són els camins naturals més segurs per la fauna per travessar els pobles i les carreteres.

La millora del bosc de ribera de la Tordera garanteix la connexió ecològica entre el Montseny i el Montnegre i consolida un medi natural més estable, resilient, madur i biodivers.

L'actuació en números

 • Superfície: 15,02 ha
 • Residus extrets: 20 m3
 • Tallades d'aclarida i selecció de rebrots: 8,75 ha
 • Fusta extreta: 332 Tn
 • Plantacions: 625 exemplars
  - Freixe (Fraxinus angustifolia): 300
  - Vern (Alnus glutinosa): 150
  - Salze blanc (Salix alba): 100
  - Sarga (Salix eleagnos): 50
  - Saulic (Salix purpurea): 25
 • Despesa: 39.842,03 € subvencionats per la Diputació de Barcelona


Rètol Millora La Tordera

Informació publicada el 10 de juny de 2021