Escut Ajuntament

Notícies

IAAPLa tinença d'un nombre reduït d'aus de corral per part de particulars per a l'autoconsum familiar de carn i ous està regulada per una normativa específica que garanteix la sanitat animal i la innocuïtat d'aquests productes.

Per tal de reforçar les mesures de bioseguretat i reduir el risc d’introducció i propagació de malalties com ara la influença aviària (grip aviar), les explotacions avícoles d’autoconsum han de complir unes mínimes mesures de bioseguretat:

  • Protegir les aus d’autoconsum del contacte amb les aus salvatges (ànec, cigonya).
  • Impedir l’accés de les aus salvatges a l’aigua de beguda i al menjar de les aus d’autoconsum.
  • No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.

A més, per tal d'evitar la propagació de la influença aviària, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha promulgat una resolució que, entre altres mesures, prohibeix la cria conjunta d’ànecs i oques amb altres espècies d’aviram i la cria d'aus de corral a l'aire lliure sense la col·locació de teles ocelleres o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l’entrada d’aus salvatges.

 

Resolució de la Generalitat | Tríptic sobre la cria d'aus per a autoconsum a Catalunya

Informació publicada el 20 de setembre de 2022