Escut Ajuntament

Plens municipals

Sessió extraordinària de 3 de novembre de 2005

Ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l´acta de la sessió anterior.
2. Nomenament, si escau, del Sr. Josep Maria Pasqual i Arenas com a representant municipal en el si del Consell Coordinador del Parc del Montnegre i Corredor. 
3. Aprovació, si escau, de la modificació del conveni subscrit amb l´empresa SOREA SA als efectes del finançament del nou dipòsit de La Salle.
4. Aprovació, si escau, de la modificació del conveni regulador del bus urbà per a la millora del servei.
5. Aprovació, si escau, de l´acord d´autorització a UFEC GESTIÓ I SERVEIS SL per a hipotecar la concessió administrativa de gestió del servei públic esportiu “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives” de la que és titular.
6. Aprovació provisional, si escau, de la modificació de les Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de 2006.
7. Aprovació inicial, si escau, de la 2a modificació de crèdit del pressupost municipal pel 2005.

Acta


Tornar a Plens del 2005
Tornar a pàgina principal de Plens

Informació publicada el 3 de novembre de 2005