Escut Ajuntament

Plens municipals

Sessió ordinària

I.- PART DISPOSITIVA
1.Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2.Aprovació provisional, si escau, del Pla de millora urbana de la UASU-42, promoguda per Coperfil Group SA.
3.Aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla general d´ordenació urbana relativa a l´ajust del sistema d´espais lliures públics a la UASU-48 Can Sans 1 i a la UASU-58 Can Sans 3.
4.Aprovació, si escau, de la declaració de compatibilitat de la Sra. Pilar Puig i Calvet, funcionària d´aquesta corporació, per a l´exercici d'activitats privades.
5.Informació al Ple de la signatura del Pacte per a la salut al Baix Montseny.
6.Informació al Ple de la signatura del conveni de col·laboració entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l´Ajuntament de Sant Celoni per a la millora de la qualitat de la Xarxa Sanitària del nostre municipi.

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
7.Informació de la correspondència rebuda des del darrer Ple ordinari.
8.Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de Seguretat Ciutadana en el mes d'octubre d'enguany.
9.Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en el mes d'octubre d´enguany.
Precs i preguntes.

Acta


Tornar a Plens del 2005
Tornar a pàgina principal de Plens

Informaciķ publicada el 30 de novembre de 2005