Escut Ajuntament

28/05/2019

ATENCIÓ! Data immediata
 • Objecte del tractament: 

  Eliminació del tigre del plàtan i tractament fungicida per l'oïdi.
  Eliminació de tèrmits i fongs a l'arboç.

 • Dates previstes: 
  Nit del 29 al 30 de maig de 2019
 • Horari d'aplicació: 
  18.00h a 04.30h
 • Espais d'actuació: 

  Avinguda de la Pau cantonada carrer Esteve Brunell
  Passeig dels Esports

 • Nom del producte: 
 • Matčria activa: 
  Deltametrina 1,5%; Dodina 40%; Fosetil AL 80%; Azadiractin 3,2%; Sabó de sals fosfņriques; Tetraconazol
 • Sistema d'aplicació: 
  Atomitzador, injecció al sņl
 • Qui fa el tractament: 
  CENTROPLAG SL
 • Espčcies tractades: 

  Plątans (Platanus x hispanica)

  Cirerer d'arboē (Arbutus unedo)