Escut Ajuntament

Selecció de personal
Resultats 3r exercici
 • Descripció del lloc de treball
  3 places d'agent de la policia local i creació d'una borsa de treball d'Agents interins de la Policia Local, bé per a la cobertura, de forma temporal i no definitiva, de llocs de treball vacants, mentre no siguin proveïts per funcionaris/àries de carrera, i en els supòsits previstos en l'article 31.2 del Decret 233/2002, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, grup de titulació C2, i segons les previsions establertes a la llei 3/2015 al seu article 65, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.
 • Publicació de l'anunci al web
  03/06/2019
 • Darrera modificació: 
  03/10/2019
 • Termini de presentació de sol·licituds
  Del 4 al 25 de juny
Informació publicada el 3 de juny de 2019