Escut Ajuntament

Selecció de personal
Acta de selecció (III)
 • Descripció del lloc de treball
  És la selecció pel sistema de concurs-oposició per la creació d'una borsa de treball d'Agents interins de la Policia Local, bé per a la cobertura, de forma temporal i no definitiva, de llocs de treball vacants, mentre no siguin proveïts per funcionaris/àries de carrera, i en els supòsits previstos en l'article 31.2 del Decret 233/2002, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, grup de titulació C2, i segons les previsions establertes a la llei 3/2015 al seu article 65, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.
 • Publicació de l'anunci al web
  21/10/2019
 • Darrera modificació: 
  17/01/2020
 • Termini de presentació de sol·licituds
  del 19 al 28 d'octubre, ambdós inclosos
 • Documentació adjunta
  21/10/2019:Anunci i Bases al BOPCATCert certifica que en data 21-10-2019 11:48:30 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
  25/11/2019:Admesos i exclososCATCert certifica que en data 25-11-2019 09:36:24 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
  11/12/2019:Acta (I)CATCert certifica que en data 11-12-2019 15:05:47 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
  08/01/2020:Acta (II)CATCert certifica que en data 09-01-2020 08:53:40 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
  17/01/2020:Acta (III)CATCert certifica que en data 17-01-2020 11:20:39 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
Informació publicada el 21 d'octubre de 2019