Escut Ajuntament

Avisos de tractaments fitosanitaris
 • Objecte del tractament: 
  Eliminació de males herbes i malesa existent en els laterals de les vies de tren.
 • Dates previstes: 
  13 de juny de 2020
 • Espais d'actuació: 
  Via fèrria d´Alta Velocitat, zona de les vies en l´interior del seu tancament i en el marge exterior, situat en zona de camins propietat d´ADIF.
 • Nom del producte: 
  FORTIN GREEN
 • Matèria activa: 
  Glifosat 36%
 • Sistema d'aplicació: 
  Aplicació amb motxilla, previ desbrossat manual
 • Qui fa el tractament: 
  EMDESFOR 2002 SL
Informació publicada el 28 de maig de 2020