Escut Ajuntament

Inici   Serveis Socials   Servei d'ajuda a domicili (SAD)
Documents
Servei d'ajuda a domicili (SAD)

És el conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, aplicades per treballadors/res familiars i auxiliars de la llar, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb dificultats de desenvolupament o d'integració social o manca d'autonomia personal, que impedeixen realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.

Realitza una tasca preventiva, assistencial i educativa, que permet a la persona o família romandre en el seu entorn social i familiar, millorant-ne la qualitat de vida.

Per accedir-hi, cal sol·licitar entrevista o bé haver estat derivat per altres serveis (sanitaris, socials, etc).