Dilluns, 3 d'octubre de 2022
Inici   Serveis Socials
Serveis Socials
Servei a la dona
El Tritó

Els Serveis socials són un dels sistemes de l'estat del benestar, conjuntament amb la seguretat social, el sistema de salut, el sistema d'educació, les polítiques per a l'ocupació, les polítiques d'habitatge i altres actuacions públiques. S'estructuren com un conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones. A Sant Celoni i la Batllòria s'estructuren en dos blocs:

Els Serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. S'organitzen territorialment i tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis.

Els Serveis socials comunitaris es despleguen al voltant de diversos programes, projectes i/o accions, pensats per desenvolupar-se en fronts singulars de la vida comunitària, amb l'objecte de millorar la convivència, aprofundir en la igualtat d'oportunitats, contribuir al desenvolupament personal, lluitar contra l'exclusió social...

cor LGTBI+Les persones que necessitin informació, assessorament i sensibilització sobre diversitat sexual i de gènere poden dirigir-se a Afers Socials de l'Ajuntament de Sant Celoni, a l'edifici Puigdollers.Llegir més

Contacte

Edifici Josep Alfaras

Àrea de Serveis a les Persones
Àmbit de Comunitat

Edifici Puigdollers
c. Grup Escolar, 6
Tel. 93 864 12 12
Fax 93 867 38 69
comunitat@santceloni.cat

Tritó
Telèfon contra la violència masclista
Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat