Divendres, 9 de juny de 2023
Inici   Serveis Socials
Serveis Socials
Servei a la dona
El Tritó

Els Serveis socials són un dels sistemes de l'estat del benestar, conjuntament amb la seguretat social, el sistema de salut, el sistema d'educació, les polítiques per a l'ocupació, les polítiques d'habitatge i altres actuacions públiques. S'estructuren com un conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones. A Sant Celoni i la Batllòria s'estructuren en dos blocs:

Els Serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. S'organitzen territorialment i tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis.

Els Serveis socials comunitaris es despleguen al voltant de diversos programes, projectes i/o accions, pensats per desenvolupar-se en fronts singulars de la vida comunitària, amb l'objecte de millorar la convivència, aprofundir en la igualtat d'oportunitats, contribuir al desenvolupament personal, lluitar contra l'exclusió social...

recapte3Podeu donar directament aliments als supermercats Dia, Condis, Bon Àrea i Mercadona. Els aliments recollits seran gestionats pel Banc d'Aliments, que els distribuirà a famílies desfavorides de Sant Celoni.Llegir més

Contacte

Edifici Josep Alfaras

Àrea de Serveis a les Persones
Àmbit de Comunitat

Edifici Puigdollers
c. Grup Escolar, 6
Tel. 93 864 12 12
Fax 93 867 38 69
comunitat@santceloni.cat

Tritó
Telèfon contra la violència masclista
Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat