Escut Ajuntament

Inici / Cultura / Oficina de Català / Ensenyament en línia: Parla.cat semipresencial

Parla.catParla.cat és un espai web per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua catalana. Un entorn divers i complet que posa a disposició dels aprenents, no només uns materials didàctics, sinó també altres recursos (escrits, sonors, audiovisuals, etc.) sobre la llengua i la cultura catalanes que els aprenents poden utilitzar per a consolidar el seu aprenentatge. A més, disposa d'eines de comunicació per poder dur a terme les tasques col·laboratives, ja sigui per relacionar-se entre aprenents com entre aprenents i tutors o per intercanviar idees i opinions entre els membres de la comunitat.

Nivells
La proposta formativa del Parla.cat semipresencial a Sant Celoni s'organitza en dos nivells d'aprenentatge i cadascun d'ells està dividit en tres graus: intermedi (I1, I2, I3) i suficiència (S1, S2, S3). Cada grau té una durada aproximada d'uns tres mesos, que equival a unes 45 hores de dedicació.

Modalitats
La modalitat lliure permet l'aprenentatge totalment autònom, ja que els materials dels cursos són de lliure accés; els cursos d'aquesta modalitat són gratuïts. La modalitat semipresencial amb tutoria permet l'aprenentatge amb el suport d'un tutor/a que guia i motiva l'aprenent.

 

Mes informació a www.parla.cat.

Tornar a Cursos de català per a adults