Turisme

Turisme sostenible als espais naturals

La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)

La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és una eina de gestió que ajuda a les àrees protegides a millorar contínuament en el desenvolupament de l'activitat turística, tenint en compte les necessitats del medi ambient, la població local i les empreses turístiques locals.

La CETS neix amb la idea de garantir que l'ús públic del Parc Natural es desenvolupi de forma compatible amb la conservació del territori, tot minimitzant els impactes negatius que pot tenir el turisme, així com per contribuir al desenvolupament socioeconòmic local que genera l'activitat turística.

Per la seva proximitat al Parc Natural del Montseny (Reserva de la Biosfera) i el seu compromís amb una gestió sostenible dels seus recursos, l'Ajuntament de Sant Celoni participa activament en aquest projecte que implica la col·laboració, cooperació i consens de tots els agents implicats en l'oferta turística de la zona per elaborar una estructura de turisme sostenible al Parc Natural. 

Els principis fonamentals de la Carta Europea de Turisme SostenIble són:

CETS

 Més informació en aquest enllaç

CETS Montseny

Font: www.parcs.diba.cat

Pujar al principi de la pàgina