Escut Ajuntament

Plens municipals

Ordre del dia:

  1. Aprovació definitiva, si s'escau, de l'Estudi de detall de la parcel·la resultant número 4 del polígon 1 del Sector Pertegàs.
  2. Aprovació definitiva, si s'escau, de l'Estudi de detall de la parcel·la resultant número 7 del polígon 1 del Sector Pertegàs.
  3. Aprovació definitiva, si s'escau, dels estatuts i bases d'actuació de la Junta de Compensació Nord Tayeda.
  4. Aprovació inicial, si s'escau, del projecte d'implantació del Servei municipal de transport col·lectiu de viatgers en bus urbà.
  5. Aprovació, si s'escau, de la moció per a instar la Generalitat de Catalunya a la realització de diverses inversions en la xarxa viària i que afecten el municipi de Sant Celoni.
  6. Aprovació provisional, si s'escau, de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, per a la seva adaptació a la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Acta


Tornar a Plens del 2003
Tornar a pàgina principal de Plens

Informaciů publicada el 30 de gener de 2003