Escut Ajuntament

Inici   Cultura   Entitats i Ciutadania   Fiscalitat a les associacions
Documents
Les associacions sense ànim de lucre poden mantenir activitats econòmiques o realitzar transaccions econòmiques derivades de les activitats i projectes, tot i no buscar el lucre econòmic.

Aquestes transaccions econòmiques i activitats estan subjectes a la fiscalitat, per tant, una entat sense ànim de lucre també ha de tributar a l'administració pública. Tot i això no tenen les mateixes obligacions fiscals que les empreses.
Et facilitem unes adreces a internet on pots ampliar tota aquesta informació:


A continuació desglossarem les obligacions fiscals a les quals ha de fer front les associacions:


Consulta també aquest

article

. Hi pots trobar breument informació de qui ha de pagar els diferents tributs, qui n´està exempt i com s´ha de gestionar.