Turisme

Escut Ajuntament de Sant Celoni

TURISME

Documents

Geocerca
Punt 7

 

El paisatge està format per la combinació de diferents aspectes físics, biològics i humans en un territori. Per veure com ha canviat un  paisatge, ens anirà molt bé observar si hi ha hagut modificacions en el relleu, en el clima, en la vegetació natural i en les activitats humanes. El desenvolupament de la nostra societat també deixa traça en el paisatge: conreus, pastures i vinyes han deixat lloc a cases, carrers, línies elèctriques, antenes, tanques, talussos i vies de tren.