Escut Ajuntament

Inici / Educació / Pla Educatiu d'Entorn - Educació 360

Pla Educatiu d'Entorn - Educació 360

Pla Educatiu 360

La connexió d’espai i temps educatius

Els centres educatius han de connectar aprenentatges amb l’entorn més immediat  per poder respondre als reptes del món actual. Això només pot ser possible si els centres educatius s'obren al poble i si el teixit social del municipi s'obre als centres educatius, esdevenint també actors educatius de rellevància al municipi. Des del Pla Educatiu d'Entorn-educació 360 de Sant Celoni es treballa, en aquesta línia, fent visible el paper educador del teixit social del municipi (famílies , veïns, entitats, empreses...) i potenciant els models de referència positius que el teixit social ofereix als nostres infants i joves.

Els objectius estratègics i els projectes i eines per assolir-los són els següents:

1. Contribuir a incrementar l’èxit acadèmic
- Projecte rumb
- Ajuts de llibres
- Ajuts als infants i joves en situació de risc per assistir a les activitats educatives en horari lectiu
- Projecte ethos
- Voluntariat educatiu
- Lexcit educatiu
- Subvencions per millorar l’èxit educatiu als centres educatius i per donar suport a les AMPES en el projectes per a la comunitat educatives
- Projectes de diversificació curricular

2. Contribuir a millorar les condicions d'escolarització
- OME

3. Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escolar
- Pla Català de l'Esport
- Activitats educatives en horari lectiu

4. Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat
- Diversitat lingüística i ús del català

5. Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic
- Servei Comunitari
- Cultura emprenedora a l’escola

6. Potenciar l’educació en el lleure
- Projecte Xarxa 
- Activitats extraescolars
- Casals d'estiu

7. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen en un territori
- Projecte Robotseny-Montquímic
- Creixem en família