Ajuntament de Sant Celoni

Oficina de Turisme Can Ramis - Pl. de la Vila, 25  |  08470 Sant Celoni  | Tel. 93 867 01 71

Localització Cercar Facebook Twitter Instagram

Modalitats de carnets

L´Oficina de Turisme (Can Ramis, Plaça de la Vila, 24) expedeix carnets internacionals per a joves, estudiants i professors i carnets d'alberguista per a joves, adults, famílies i grups.

El pagament del carnet es pot fer mitjançant targeta de crèdit o bé per ingrés bancari.

Les modalitats de carnets que es poden tramitar són les següents:

Carnets internacionals:

És un servei de la International Student Identity Card Association, una organització sense ànim de lucre associada a la International Student Travel Confederation ISTC. El carnet ISIC t'acredita com a estudiant a qualsevol país del món. Està reconegut per la Unesco i la Comunitat Europea i podràs gaudir d'avantatges i descomptes arreu del món.

  • Carnet d'estudiant internacional ISIC: 

 
Per a estudiants, a partir de 12 anys, que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (E.S.O., Cicles Formatius, Batxillerat, Universitat,...) o que estiguin matriculats, a temps complet, en un curs reconegut oficialment. 
Validesa: Curs acadèmic vigent: de l'1 de setembre fins a 31 de desembre de l'any següent (15 mesos) 
Documentació que cal presentar: 
DNI, NIE o Passaport original 
1 fotografia en color 
Matrícula o certificat del centre conforme l'interessat/da està matriculat/da l'any acadèmic vigent. 
Preu: 9,23 € 

  • Carnet de professor internacional ITIC: 


Per a professors en actiu adscrits en centres reconeguts oficialment i que acreditin que treballen a dedicació plena. 
Validesa: Curs acadèmic vigent: de l'1 de setembre fins a 31 de desembre de l'any següent (15 mesos) 

Documentació que cal presentar: 
DNI, NIE o Passaport original 
1 fotografia en color 
Carnet de docent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o certificat del centre conforme l'interessat/da hi treballa a dedicació plena durant l'any acadèmic vigent. 
Preu: 9,23€ 

  • Carnet de jove internacional IYTC: 


Per a joves de 12 fins a 25 anys inclosos 
Validesa: 1 any des de la data d'expedició 

Documentació que cal presentar: 
DNI, NIE o Passaport original 
1 fotografia en color 
Preu: 9,23€

Carnets d'alberguista:

El Carnet d'Alberguista permet gaudir de les més de 4.000 instal•lacions de la International Youth Hostel Federation (IYHF) situades als principals indrets turístics del món.
El Carnet dóna accés a nombrosos descomptes i ofertes en tots aquells àmbits vinculats al món de l'alberguisme que es poden dur a terme al territori català: turisme, esport, aventura, oci, cultura, art, gastronomia, diversió....

  • Carnet d'alberguista jove: 


Adreçat a joves de 14 a 29 anys (ambdós inclosos)
Els menors de 14 NO necessiten disposar del carnet, estan exempts. 
Documentació que cal presentar: 
Document d’identitat legalment constituït de l’usuari, DNI, NIE o passaport original, o en el seu defecte una fotocòpia del mateix. 
Preu: 6,00 € 

  • Carnet d'alberguista d'adult: 


Adreçat a usuaris a partir de 30 anys (sense límit d’edat) 
Documentació que cal presentar: 
Document d’identitat legalment constituït de l’usuari, DNI, NIE o passaport original, o en el seu defecte una fotocòpia del mateix. 
Preu: 13,00 € 

  • Carnet d'alberguista familiar: 


Adreçat a famílies formades per un o dos adults a càrrec de menors de 14 anys que puguin provar la seva condició de família mitjançant el llibre de família o equivalent. 
El carnet familiar podrà ser utilitzat de forma individual per cada un dels adults que formin la família. No serà en cap cas necessari la presència de la família al complet per a utilitzar el carnet familiar als albergs. 
A partir dels 14 anys, és obligatori disposar de carnet individual. Només es podran incloure al carnet familiar fills majors de 14 si pateixen alguna discapacitat legalment reconeguda. 
Documentació que cal presentar: 
Document d’identitat legalment constituït d’un dels adults, DNI, NIE o passaport original, o en el seu defecte una fotocòpia del mateix. 
Llibre de família o equivalent, o en el seu defecte una fotocòpia del mateix. 
Preu: 21,00 € 

Gràcies al Departament de Benestar Social i Família, les famílies nombroses i les monoparentals de Catalunya gaudeixen de la exempció del carnet d’alberguista si presenten l’original del títol o del carnet individual de família nombrosa o monoparental a tots els albergs XANASCAT. 
En cas que es necessiti el carnet d’alberguista per a allotjar-se en albergs de fora de Catalunya es podrà sol•licitar el carnet d’alberguista familiar de forma gratuïta, sempre que compleixin els requisits d’expedició del carnet. 
NO es podrà tramitar un carnet individual, de forma gratuïta, per als membres de les famílies nombroses i/o monoparentals. 
Documentació que cal presentar: 
Document d’identitat legalment constituït d’un dels adults, DNI, NIE o passaport original, o en el seu defecte una fotocòpia del mateix. 
Llibre de família o equivalent, o en el seu defecte una fotocòpia del mateix. 
Original i còpia del títol vigent de família nombrosa o família monoparental o del carnet individual del pare o mare. 
Preu: gratuït 

  • Carnet d'alberguista de grup:* 


Adreçat a tot tipus de grup, organització o associació format per 10 o més persones. 
El carnet s’emetrà preferentment a nom de l’organització, associació o grup però es pot emetre a nom de la persona física responsable del grup que haurà de ser major d’edat. 
Serà necessari presentar el CIF de l’entitat o NIF del responsable en la entrada a l’alberg i facilitar al personal de l’alberg un llistat amb els integrants del grup que pernoctin en cada ocasió. 
Únicament s’utilitzarà el carnet de grup si s’allotgen 10 o més persones. 
Documentació que cal presentar: 
CIF de l’entitat, organització o associació, o bé 
NIF de la persona física responsable del grup, o bé
Un altre document, acceptat per l’administració, que certifiqui la condició de grup on figuri un dels components del grup com a responsable i acreditat mitjançant el seu NIF. 
Preu: 16,00 € 
*Aquesta modalitat de carnet està exempta dels descomptes corresponents al Programa Avantatges amb el Carnet d'Alberguista.


Podeu trobar més informació a l'Agència Catalana de la Joventut.

Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

TURISME SOSTENIBLE TURISME SOSTENIBLE TURISME SOSTENIBLE TURISME SOSTENIBLE TURISME SOSTENIBLE TURISME SOSTENIBLE

Ajuntament de sant Celoni

Oficina de Turisme Can Ramis - Pl. de la Vila, 25   |  08470 Sant Celoni  | Tel. 93 867 01 71 | Contacta'ns
Pujar al principi de la pàgina