Prova d'accés a la universitat per a més de 25 anys i 45 anys

 • Descripció

  És un curs que permet assolir uns coneixements generals i específics amplis que permetin a l'alumne/a superar la prova d'accés a la universitat.
  Les persones més grans de 25 anys i les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i /o la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys,
  respectivament. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.
  La prova es realitzarà en la universitat escollida a tal efecte i hi ha una convocatòria anual que es realitza al mes d'abril.

 • A qui es dirigeix?
  Persones de 25 anys o més que no tinguin cap formació que doni accés a la universitat.
 • Horari

  Part comuna
  dilluns, dimecres i dijous de 9.30 a 11.30 h

  Matèries específiques:
  Economia de l´empresa: dimarts de 9 a 11 h
  Geografia: dimarts d´11 a 13 h

 • Data d'inici
  Inici del curs 30 de setembre de 2024
 • Data fi
  Final depèn de la data del Decret de proves oficials (abril)
 • Requisits

  -Tenir 25 o 45 anys en l'any natural en què es realitza la prova.
  - No tenir superades les PAU (o equivalent)
  - No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny o d'esports (o equivalent)
  - No tenir cap titulació universitària

 • Inscripció

  Fer una entrevista d'orientació formativa (es pot sol·licitar a través del web, per telèfon o presencialment).

  Formalitzar la preinscripció/matrícula

 • Preu
  140 € (part comuna) i 20 € (part específica, per assignatura)
 • Continguts del curs

  Part general:
  Comentari de text: capacitat de raonament i les competències en els àmbits de l'expressió escrita i de la lectura
  Llengua estrangera anglesa: competència passiva i activa en la llengua. Comprensió lectora i el domini bàsic de la gramàtica i del lèxic.
  Llengua catalana: competència lingüística en llengua catalana del candidat, fonamentalment en els aspectes de coneixement gramatical (morfologia i sintaxi), domini del lèxic i expressió escrita.
  Llengua castellana: competència lingüística en llengua castellana del candidat, fonamentalment en els aspectes de coneixement gramatical (morfologia i sintaxi), domini del lèxic i expressió escrita.

  Part específica:
  A l'Escola d'Adults s'ofereixen aquestes matèries específiques: Geografia i Economia de l'empresa. Es treballen els temaris de les proves d'accés que marca la Generalitat de Catalunya.

 • Estructura de la prova

  Prova d'accés per a més grans de 25 anys
  Les proves s'estructuren en dues fases:
  Fase general: té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament, de comprensió i expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya i el coneixement d'una llengua estrangera. Consta de comentari de text i proves de llengua catalana i castellana i de llengua estrangera (anglès, francès, alemany, italià o portuguès). Al nostre centre s'ofereix Anglès.
  Fase específica: té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a l'opció d'accés. S'estructura en cinc opcions: Ciències, Ciències de la salut, Arts i humanitats, Ciències socials i jurídiques, Enginyeria i arquitectura.

  Prova d'accés per a més grans de 45 anys
  La prova té dues parts:
  Prova d'accés que consta de tres exàmens: Comentari de text, Llengua catalana i Llengua castellana
  Realitzar una entrevista personal, amb resolució d'apte. Només la realitzaran els candidats que hagin superat la prova d'accés per a més grans de 45 anys.

 • Quina titulació dóna?
  La superació d'aquesta prova té una validesa permanent. Aquesta prova no dóna dret a cap títol, només faculta per a la inscripció a qualsevol grau, però no garanteix tenir plaça. Per accedir als estudis s'haurà de fer la preinscripció durant el període que s'indiqui.
 • Accés a altres ensenyaments
  Possibilita l'accés a un grau universitari.
 • Lloc on es fa

  Centre de Formació d'Adults - Sax Sala
  c. Montserrat, 28. 08470 Sant Celoni
  Tel. 93 867 41 75
  cfadults@santceloni.cat

Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina